Zápisnice zo zasadnutí OZ

Zápisnice

Sme za transparentnosť, a preto Vám sprístupníme zápisnice zo zasadnutí OZ ZRPŠ. V súčasnosti je Vám k dispozícii najaktuálnejšia zápisnica zo zasadnutia dňa 16.09.2019. Ďalšie nové aj historické zápisnice budeme postupne sprístupňovať.

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021