Stravovacia komisia

Stravovacia komisia

Úlohou stravovacej komisie je vykonávať kontrolu podávaného jedla v školskej jedálni. Kontrola je zameraná na kvalitu a kvantitu jedla. Komisia kontroly vykonáva v nepravidelných intervaloch minimálne 4 krát za školský rok. Zistené nedostatky následne prejednáva s vedením kuchyne, aby prijali vhodné a efektívne opatrenia na ich nápravu. Správu z vykonaných inšpekcií podávajú na zasadnutiach Občianskeho združenia ZRPŠ a riaditeľke školy.


Ospravedlňujeme sa za nedostupnosť všetkých potrebných informácií, na stránke sa pracuje