Podporte školu, darujte nám 2% z vašich daní

Darovaním 2% z Vašich daní

podporíte školu. Z Vašich darovaných 2% OZ ZRPŠ Ostredková 14 ako prijímateľ zakúpi rôzne učebné pomôcky, športové potreby iný materiál podľa potrieb detí a školy, ktoré zároveň darovacou zmluvou prevedie do majetku školy.