Občianske združenie ZRPŠ Ostredková 14, Bratislava

Štruktúra Občianskeho združenia

Výkonný výbor

Predseda OZ

JUDr. Jana Moravčíková, PhD.

Podpredseda OZ

Mgr. David Šamko

Hospodár OZ

Ing. Michal Dubina

Členovia - zástupcovia tried

Zástupca 1.A

Zástupca 1.B

Zástupca 1.C

Zástupca 2.A

Zástupca 2.B

Zástupca 2.C

Zástupca 3.A

Zástupca 3.B

Zástupca 3.C

Zástupca 4. A

Zástupca 4.B

Zástupca 4.C