RECYCLATOR - súťaž v zbere druhotných surovín

06.05.2019

Občianske združenie ZRPŠ vyhlasuje súťaž o najlepšieho "RECYCLÁTOR"-a, v ktorom môžete súťažiť rovno v dvoch kategóriách:

1. kategória: najväčšie množstvo odovzdaného zberového papiera (rozhodujúcim kritériom je celkové množstvo odovzdaného papiera do školského zberu v školskom roku 2018/2019)

2. kategória: najčastejšie odovzdávanie zberového papiera (rozhodujúcim kritériom je celkový počet opakovaní odovzdania papiera do školského zberu v školskom roku 2018/2019)

Jedná sa o súťaž jednotlivcov, takže odmenení budú dvaja víťazi podľa vyššie uvedených kritérií. 

Víťazom bude nielen ten, kto nechá doviezť celý náklaďák  druhotnej suroviny - zberového papiera, ale aj ten, ktorý svojou neúnavnou prácou, aj keď v menších množstvách, ale možno každý deň sa pričiní o recyklovanie papiera.

Občianske združenie Vám praje veľa úspechov v recyklovaní druhotných surovín a nezabudnite, že recyklovaním papiera zachraňujete aj naše lesy a stromy a okrem toho za Vašu snahu Vás radosťou odmení aj OZ ZRPŠ