OZ darovalo škole počítače

25.11.2018
OZ ZRPŠ v rámci zvyšovania počítačovej gramotnosti našich detí, ako aj s cieľom zvýšenia kvality vyučovania informatiky, zakúpilo a darovalo v roku 2017 našej základnej škole 20 ks osobných počítačov s LCD monitormi v hodnote viac ako 5 tisíc Euro.