Odovzdanie nového športoviska

12.09.2019

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojimi 2%, alebo iným spôsobom prispeli k realizácii výstavby menšieho ihriska a vonkajšej učebne, ktorá sa ešte bude vybavovať stôlmi a lavicami. 

Vďaka Vašim príspevkom mohlo OZ ZRPŠ 05.09.2019 odovzdať do užívania tieto priestory deťom. Na fotkách je pani riaditeľka, pani učiteľky a deti, ktoré otestovali svoje ihrisko. Dúfame, že sa budú starať o svoje športovisko, aby mohlo slúžiť aj ďalším žiakom, a nebudú ho len tak z nudy ničiť. Prajeme im veľa krásnych a príjemných športových a edukačných zážitkov na novom ihrisku.