Odovzdanie dvoch interaktívnych tabúľ a dvoch projektorov

12.12.2019
OZ ZRPŠ podporuje inovácie vo vzdelávaní detí a tak na základe požiadaviek školy odsúhlasilo zakúpenie dvoch interaktívnych tabúľ vrátane projektorov.  Boli zakúpené dve interaktívne tabule zn. Truboard 78 s dataprojektormi Epson EB530, ktoré už boli namontované a sú využívané v edukačnom procese, dúfame, že pomôžu deťom na ceste za kvalitnejším vzdelaním.