Odovzdanie 115 balíkov kancelárskeho papiera

12.12.2019

OZ ZRPŠ v rámci spolupráce so školou darovalo škole 115 balíkov kancelárskych papierov, ktoré budú využívané na vytváranie učebných pomôcok, kopírovanie učebných textov a ďalších edukačných materiálov, aby žiaci mali prístup aj k najnovším poznatkom a informáciam, ktoré v knihách obsiahnuté nie sú.