Nové hracie prvky na ihrisko

25.11.2018 20:25

OZ na svojom zasadnutí schválilo podporu výstavby ihriska zakúpením hracích prvkov pre menších žiakov našej školy