Najlepšia trieda v ročníku - súťaž

06.05.2019

Občianske združenie ZRPŠ vyhlasuje súťaž o najlepšiu triedu v každom ročníku, pričom hodnotiacim kritériom budú dosahované študijné výsledky za školský rok 2018/2019.

Trieda, ktorá získa prvenstvo v ročníku, získa finančný dar na nákup učebných pomôcok a športových potrieb podľa vlastného výberu. Výnimkou je výherná trieda v 9. ročníku, ktorá obdrží finančný dar bez viazanosti účelu využitia.

Ešte je stále dostatok času na zvrátenie súčasného triedneho priemeru, na opravu známok a získanie prvenstva a finančného daru.

Občianske združenie drží palce všetkým účastníkom súťaže a praje veľa úspechov