Naj. RECYCLÁTOR

17.12.2019

OZ ZRPŠ vyhlásilo súťaž v zbere druhotných surovín, ktorú sme nazvali RECYCLÁTOR.

Naj. recyclátorom v školskom roku 2018-2019 sa stala Paťka Fekete, ktorá v zbere druhotných surovín obsadila prvé miesto s výsledkom vyše 600kg odovzdaného zberového papiera.

Gratulujeme k tomuto krásnemu výsledku, ocenenie zo strany OZ ZRPŠ vo forme pozvania na večeru pre dve osoby sme výhercovi už odovzdali.

Tento výsledok je zároveň aj výzvou pre ostatných a motiváciou prekonať Paťkin rekord.

Prekoná niekto tento školský rok Paťkin rekord? 

Samozrejme RECYCLÁTOR-a oceníme aj v tom školskom roku

Paťka FEKETE 

RECYCLÁTOR 2018/2019