Ochutnávka stravy OZ v jedálni

25.11.2018

Stravovacia komisia OZ ZRPŠ v nepravidelných intervaloch vykonáva kontrolu kvality stravy podávanej v školskej jedálni. (text pokračuje pod obrázkom)

Návštevy členov stravovacej komisie (ďalej SK) v jedálni sa uskutočnili viackrát počas školského roka 2017/2018 a zatiaľ jedenkrát počas školského roka 2018/2019 vo vopred neohlásených termínoch. Počas návštev členovia SK ochutnali vzorky polievky aj oboch podávaných jedál. Počas ochutnávok neboli zistené žiadne chuťové ani vizuálne problémy s podávanou stravou. Komisia konštatovala, že strava zodpovedá kvalite tzv. menučkových jedál v iných podnikoch, zároveň kvalita stravy odzrkadľuje finančné limity na žiaka. Pani vedúca ŠJ deklarovala, že strava je pripravovaná výlučne z čerstvých surovín dodávaných denne do ŠJ, nedochádza k príprave stravy s polotovarov. Ochutnávky jedál budú pokračovať aj naďalej počas školského roka 2018/2019.

BB.