Hygiena rúk

03.09.2019

OZ ZRPŠ aj tento rok podporilo budovanie hygienických návykov u detí, najmä hygieny rúk, ako účinnej prevencie pred mnohými infekčnými a prenosnými chorobami.

Z finančných prostriedkov a z 2% z daní venovaných OZ ZRPŠ boli zakúpené náplne mydlové náplne, ktoré pán školník doplní do všetkých dávkovačov, aby si detí po použití toaliet mohli umyť ruky s mydlom.