Čistota pol zdravia

23.02.2020

OZ v rámci prevencie pred vírusovými ochoreniami zakúpilo a darovalo 40 ks dávkovačov na tekuté mydlo a 50 litrov tekutého mydla. Hygiena rúk je veľmi dôležitou prevenciou najmä v súčasnom období zvýšeného výskytu chrípkoých ochorení. Dúfam, že aj vďaka dostupnosti mydla v každej učebni sa podarí predísť šíreniu vírusových ochorení.